Agile•1 Doświadczenie

Czym się zajmujemy

Wydajni pracownicy stanowią siłę napędową każdej osiągającej sukcesy organizacji. Na dzisiejszym, szybko zmieniającym się rynku, posiadanie właściwych zasobów ludzkich we właściwym czasie jest kwestią kluczową, w celu zapewnienia realizacji planów biznesowych, powodujących wzrost gospodarczy. Starając się jak najszybciej przyciągnąć utalentowanych pracowników, firmy często nie monitorują tego, kto dla nich pracuje, ile wydają pieniędzy i w jaki sposób kierownicy ds. rekrutacji przyjmują nowe osoby do pracy. Brak tej wiedzy prowadzi do osłabienia wydajności, powstawania ukrytych kosztów i ryzyka prawnego.

Agile•1 oferuje rozwiązania, które pomagają złagodzić ryzyko i usprawnić procesy rekrutacji stosowane przez firmy podczas dokonywania selekcji pracowników czasowych (pracownicy tymczasowi, wykonawcy, pracownicy sezonowi, zespoły projektowe) i pracowników bezpośrednich (na pełny etat lub na pół etatu). Nasze autorskie technologie automatyzują procesy rekrutacji w całej organizacji, podczas gdy nasze programy wewnętrzne organizacji oraz programy zdalne pozwalają na zarządzanie wieloma agencjami zatrudnienia, zidentyfikowanymi zasobami, pracownikami projektowymi i procesami rekrutacji. Połączenie naszych usług i technologii pozwala lepiej monitorować przepływ pracowników, zredukować poziom odpowiedzialności i dodatkowych kosztów ogólnych oraz zaoszczędzić pieniądze.

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Agile•1, ponieważ jej przedstawiciele nas wysłuchali i dobrze zrozumieli nasze potrzeby i wyzwania w zakresie procesów zatrudnienia. Firma oferuje pełne wsparcie i rozwiązania obejmujące zarówno ludzi, jak i technologie, a nie jedynie oprogramowanie o ograniczonych możliwościach.” 

Dyrektor, Centrum Biznesu i Zasobów Pracy
Międzynarodowe Lotniska Los Angeles

Każdego roku oferujemy naszym klientom wartościowe usługi, które obejmują:

 • Bezpośrednią i pośrednią redukcję kosztów
 • Skonsolidowane rozwiązania administracyjne i programowe
 • Całościowe usprawnienie procesów
 • Pełne zarządzanie dostawcami
 • Zgodność z prawem i ograniczenie ryzyka
 • Dane statystyczne dotyczące dostawców i wydajności pracowników

 

Kim jesteśmy

Firma Agile•1, założona w 1999 r. z siedzibą w Torrance w stanie Kalifornia, jest flagowym dostawcą technologii i usług zarządzanych z Grupy Act•1. Globalny sukces i rozwój firmy, posiadającej biura na całym świecie, jest wynikiem nieustannego dostarczania elastycznych rozwiązań z zakresu procesów zatrudnienia, które zmieniają sposób, w jaki firmy przyjmują i zarządzają swoich pracowników

Nazwa Agile•1 odwołuje się do naszej misji, która zakłada oferowanie klientom innowacji i wglądu w procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa, co umożliwia szybkie dostosowywanie się do stale zachodzących zmian na rynku. Jako zaufani doradcy, mamy za zadanie przewidywać, rozumieć i tworzyć rozwiązania dla trudności z zarządzaniem zasobami ludzkimi występujących w organizacjach naszych klientów, zanim klient zda sobie sprawę, że problem występuje.

Branże, w których działamy

Firma Agile•1 świadczy swoje usługi w szerokiej gamie branż, włączając:

 • Lotnictwo
 • Towary konsumpcyjne
 • Edukacja
 • Energetyka
 • Usługi finansowe
 • Opieka zdrowotna
 • Ubezpieczenia
 • Media
 • Wytwórstwo
 • Farmaceutyka
 • Handel detaliczny
 • Bezpieczeństwo
 • Specjalistyczne wyroby chemiczne
 • Technologia
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Usługi komunalne

Procesy doradcze

Agile•1 to coś więcej, niż tylko dostawca wielokrotnie nagradzanych technologii i programów, służących do zarządzania procesami zatrudnienia. Jesteśmy Państwa partnerem w złożonej, globalnej gospodarce. Nasz profesjonalny zespół pracuje z Państwem, aby odkryć unikalne wyzwania stawiane przed Państwa firmą, tworzyć innowacyjne, indywidualne rozwiązania, usprawniać Państwa procedury i optymalizować sposób, w jaki zarządzają Państwo swoim najcenniejszym zasobem: ludźmi. 

 • Odkrywaj:Nasz zespół angażuje się głęboko w pracę z Państwa firmą, aby odkryć wyzwania i szanse, jakie kryją się w Państwa obecnym środowisku pracy i procedurach.
 • Twórz innowacje: Analizujemy dane wewnętrzne, trendy w branży i cele biznesowe, aby opracować kreatywne, indywidualne rozwiązania, które odpowiadają Państwa potrzebom.
 • Usprawniaj:Podczas wdrażania zmian nic nie jest dziełem przypadku. Całościowy plan zarządzania zmianą określa dokładnie wszystkie jej aspekty, włączając proces pozyskiwania interesariuszy, komunikację wewnętrzną, przejścia pomiędzy procesami i harmonogramy.
 • Optymalizuj: Proces ciągłej oceny pozwala nam upewnić się, że wdrożone rozwiązania działają zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy doskonalenie programów umożliwia podniesienie wydajności i poprawę wyników.